ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์
 •     ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงผู้รับการสงเคราะห์ คือ ผักสดและเนื้อสัตว์สด จำนวนแระมาณ 25,000 กิโลกรัม , ของแห้งและของเค็ม,ผลไม้และของหวาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/09/2553
 • หมดเขต    14/09/2553
 • อ่าน   409
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294