ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
 •     กองฝึกอบรมภูภาคที่ 1 การประปาส่วนภูมิภาค ต.สุเทพ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยเป็นเวลา 12 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานแผนและประสานงานหลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    กองฝึกอบรมภูภาคที่ 1 การประปาส่วนภูมิภาค ต.สุเทพ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/09/2553
 • หมดเขต    14/09/2553
 • อ่าน   503
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294