ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปของผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ
 •     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปของผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/09/2553
 • หมดเขต    14/09/2553
 • อ่าน   463
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294