ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ,งานจ้างเหมาบริการดูแลสวน 1 งาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/09/2553
 • หมดเขต    16/09/2553
 • อ่าน   453
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294