ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการบ้านท้องถิ้นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา
 •     เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการบ้านท้องถิ้นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา จำนวน 3 หลัง คือ บ้านป่าฝาง จำนวน 73 รายการ, บ้านแพะป่าคา จำนวน 76 รายการ, บ้านป่าเหียง จำนวน 75 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/09/2553
 • หมดเขต    15/09/2553
 • อ่าน   515
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294