ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่
 •     ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนคลัง ชั้น 1 อาคารศาลจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/09/2553
 • หมดเขต    20/09/2553
 • อ่าน   495
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294