ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการที่ได้รัรบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
 •     อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการที่ได้รัรบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/09/2553
 • หมดเขต    29/09/2553
 • อ่าน   470
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294