ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 •     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการ หน่วยความจำ (RAM) ชนิด DDR PC3500 (BUS400) ขนาด 512 mb จำนวน 94 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    10/09/2550
 • อ่าน   742
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294