ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง 82,764 ถุง และ นมยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 32,670 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    14/09/2550
 • อ่าน   651
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294