ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครืร่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ที่โรงพยาบาลแม่แตง เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/11/2553
 • หมดเขต    25/11/2553
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294