ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ
 •     งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหารพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5394-5283
 • หน่วยงาน    งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช.
 • วันที่ประกาศ   18/11/2553
 • หมดเขต    07/12/2553
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294