ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมากำจัดขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองจ๊อม
 •     เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมากำจัดขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองจ๊อม ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 หรือติดต่อได้ที่ 0-5384-7280 ต่อ 108
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2553
 • หมดเขต    26/11/2553
 • อ่าน   461
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294