ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเมล็ดพันธ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดเมล็ดพันธ์ข้าวคัดออกใช้ประโยชน์ได้ ผู้สนใจเข้าประมูลได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ หรือติดต่อทางหมายเลข 0-5311-4062 ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ประมูลเวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2553
 • หมดเขต    25/11/2553
 • อ่าน   477
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294