ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ คือ ผ้าขนหนูสีแดง , สีน้ำเงิน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่ 0-5328-0228 ต่อ 431
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/12/2553
 • หมดเขต    21/12/2553
 • อ่าน   458
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294