ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค
 •     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานเลขานุการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5394-5603
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/12/2553
 • หมดเขต    23/12/2553
 • อ่าน   446
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294