ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อ,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบล ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อ.พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5347-4171 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/12/2553
 • หมดเขต    20//2553
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294