ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต
 •     ศูนย์พัฒนาผีมือแรงงานจ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต แบบ Leased Line fiber optic ด้วยการส่งข้อมูลความเร็ว ไม่ต่ำกว่า 4 Mbps ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ตึกอำนวยการ ศูนย์พัฒนาผีมือแรงงานจ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5312-1002
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาผีมือแรงงานจ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม
 • วันที่ประกาศ   03/12/2553
 • หมดเขต    20/12/2553
 • อ่าน   521
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294