ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนซ่อมไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายต่างๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อาคารสำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 1-5325-9267
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2553
 • หมดเขต    16/12/2553
 • อ่าน   449
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294