ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จไนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ฝ่ายพัสดุฯ โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 053-920200 ต่อ 226
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2553
 • หมดเขต    15/12/2553
 • อ่าน   498
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294