ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุสำนักงาน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของ โรงพยาบาลลำพูน คือ น้ำดื่มชนิดถัง ขนาด 20 ลิตร , น้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ขนาด 950 มิลลิลิตร 6,000 โหล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5356-9137
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   11/12/2553
 • หมดเขต    20/12/2553
 • อ่าน   516
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294