ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 126 ตัน และยาง CRS-2 จำนวน 1 ถัง
 •     องค์หารบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 126 ตัน และยาง CRS-2 จำนวน 1 ถัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ออนกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5348-5974
 • หน่วยงาน    องค์หารบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/12/2553
 • หมดเขต    27/12/2553
 • อ่าน   483
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294