ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ คือ ชุดเครื่องมือศัลยกรรมประสาท , กล้องจุลทรรศน์ขนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดงาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5394-8007
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.
 • วันที่ประกาศ   11/12/2553
 • หมดเขต    22/12/2553
 • อ่าน   506
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294