ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
 •     โรงพยาบาลเวียงแหง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ คือ เครื่องปรับอาหาศขนาดต่างๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแหง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 หรือสิบถามได้ที่หมายเลข 0-5347-7011 ต่อ 151
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลเวียงแหง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/12/2553
 • หมดเขต    24/12/2553
 • อ่าน   519
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294