ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ผ้า) จำนวน 10 รายการ
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ผ้า) จำนวน 10 รายการ ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5327-2740 ต่อ 304
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/12/2553
 • หมดเขต    05/01/2554
 • อ่าน   437
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294