ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมีและพันธุ์ไม้ยืนต้น(ลำไย)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมีและพันธุ์ไม้ยืนต้น(ลำไย) ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 จำนวน 335 กระสอบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.เชียงดาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5338-8555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/12/2553
 • หมดเขต    11/01/2554
 • อ่าน   440
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294