ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทรถจักรยายนต์ จำนวน 6 คัน ที่ใช้แระจำสถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น จะขายทอดตลาดวันที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมตำรวจภูธรเชียงใหม่ สอบถามได้ที่หมายเลข 0-5324-2630
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/12/2553
 • หมดเขต    10/01/2554
 • อ่าน   524
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294