ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างทำการลาดยางทางหลวง
 •     แขวงการทางลำพูน อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างทำการลาดยางทางหลวง หมายเลข 1184 ทุ่งข้าวหาง ระยะทาง 8.025 กม. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำพูน อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 4 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5351-1051
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   28/12/2553
 • หมดเขต    04/01/2554
 • อ่าน   426
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294