ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อขายวัสดุงานบ้านงานครัว
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อขายวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการคือ ถุงขยะดำขนาดต่างๆ ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายพัสดุและบรุงรักษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   04/01/2554
 • หมดเขต    11/01/2554
 • อ่าน   395
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294