ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 รายการ วัสดุงานบ้าน 2 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ 55 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5394-3136
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/01/2554
 • หมดเขต    14/01/2554
 • อ่าน   441
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294