ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อสื่อแบบเรียน
 •     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาซื้อสื่อแบบเรียนผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5347-5530
 • หน่วยงาน    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/01/2554
 • หมดเขต    09/01/2554
 • อ่าน   393
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294