ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ
 •     งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ กระดาศปอนด์ กระดาศแบงค์ , กระดาศการ์ด ขนาด ต่างๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5394-5283
 • หน่วยงาน    งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2554
 • หมดเขต    14/01/2554
 • อ่าน   451
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294