ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรไหล่ทาง
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรไหล่ทาง และระบบระบายน้ำ ภายในสวนสัตว์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่บดันี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5322-1179 ต่อ 136
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/01/2554
 • หมดเขต    10/01/2554
 • อ่าน   423
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294