ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ห้องประชุมงานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100 ต่อ 6001
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   06/01/2554
 • หมดเขต    20/01/2554
 • อ่าน   574
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294