ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อ.พร้าว เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ และโครงการวางระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สอน กองคลัง เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อ.พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5347-4512 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2554
 • หมดเขต    17/01/2554
 • อ่าน   475
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294