ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย อ.จอมทอง เชียงใหม่ ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5303-2538
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2554
 • หมดเขต    14/01/2554
 • อ่าน   420
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294