ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     ศาลากลางจัหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1 เครื่อง , เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หำหรับงาน 3 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2316 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจัหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2554
 • หมดเขต    20/01/2554
 • อ่าน   502
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294