ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5311-2316 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2554
 • หมดเขต    12/01/2554
 • อ่าน   481
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294