ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อววัสดุ จำนวน 3 ประเภท 36 รายการ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สอบราคาซื้อววัสดุ จำนวน 3 ประเภท 36 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายพัสดุฯ โรงพยาบาลประสาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5392-0226 ต่อ 260
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2554
 • หมดเขต    21/01/2554
 • อ่าน   443
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294