ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลสารภี ตั้งอต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5310-3454 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2554
 • หมดเขต    17/01/2554
 • อ่าน   428
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294