ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รับสมัครงาน
 •     โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่งต่างๆ คือ พยาบาลวิชาชีพ , เจ้าหน้าที่ซักรีด , ผู้ช่วยกุ๊ก, นักเทคนิคการแพทย์ ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,กุ๊ก, ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่ช่าง,เจ้าหน้าที่เวรเปล ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5380-1999 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/01/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   495
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294