ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารการเงิน และสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5346-5557 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2554
 • หมดเขต    24/01/2554
 • อ่าน   492
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294