ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคากอ่สร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคากอ่สร้างหลังคาคลุมที่จอดรถยนต์ หลังอาคารโรงพยาบาล หนองป่าครั่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บดันี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5385-1647 ต่อ 112
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2554
 • หมดเขต    24/01/2554
 • อ่าน   489
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294