ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 128 รายการ
 •     โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 128 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5399-9292
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/01/2554
 • หมดเขต    24/01/2554
 • อ่าน   500
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294