ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 •     สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5389-2457
 • หน่วยงาน    สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2554
 • หมดเขต    31/01/2554
 • อ่าน   528
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294