ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อเสา คอร.
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อเสา คอร. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-1018 ต่อ 11155
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2554
 • หมดเขต    22/02/2554
 • อ่าน   441
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294