ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2180 ต่อ 202
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2554
 • หมดเขต    01/02/2554
 • อ่าน   455
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294