ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมและอาคารโรงจอดรถดับเพลิง
 •     เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมและอาคารโรงจอดรถดับเพลิง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง/งานพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5348-1765 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2554
 • หมดเขต    28/01/2554
 • อ่าน   458
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294