ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างดำเนินโครงการ แอ่วหมู่บ้านดินปั้น ม่วนงันกาด SMEs
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างดำเนินโครงการ แอ่วหมู่บ้านดินปั้น ม่วนงันกาด SMEs ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไดที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-5361 ต่อ 221
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2554
 • หมดเขต    28/01/2554
 • อ่าน   519
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294