ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ (ม.อ.ก.) จำนวน 3 รายการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำ (ม.อ.ก.) จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5335-2012 ต่อ 4101
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2554
 • หมดเขต    04/02/2554
 • อ่าน   486
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294