ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 •     โรงพยาบาลสันทราย หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ เครื่องช่วยเด็กแรกเกิด , เครื่องช่วยหายใจ , เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5387-8211
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/01/2554
 • หมดเขต    05/02/2554
 • อ่าน   436
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294